Ankara Barosu, kamuda çalışan avukatların özlük haklarıyla ilgili bir çağrı metni yayımladı. Açıklamada, "Eylem Planı'nda yer alan ‘Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır’ taahhüdü üzerinden geçen zamana rağmen Eylem Planı çerçevesinde yasalaşan 6 yargı paketinde de yer alamamış; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 7'nci yargı paketinde de yok sayılmıştır. Diğer tüm meslek grupları gözetildiğinde mali ve özlük haklar bakımından her geçen gün geriye giden kamu avukatlarının, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ile mali haklarının tatmin edici seviyelere ulaştırılması gerekmektedir" denildi. 

"VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASI NOKTASINDA TÜM SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAKTIR"

"Kamu avukatlarının özlük hakları yeniden düzenlenmeli, mali hakları tatmin edici seviyelere ulaştırılmalı" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

- Yargının kurucu unsurlarından avukatlık mesleğinin kamudaki temsilcisi olan kamuda çalışan avukatlar, bugün her zamankinden çok verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

- 2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda senelerdir süren mücadeleler sonunda bir cümle olarak yer almayı başaran kamu avukatları, Eylem Planı'nda yer alan ‘Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır’ taahhüdü üzerinden geçen zamana rağmen Eylem Planı çerçevesinde yasalaşan 6 yargı paketinde de yer alamamış; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 7'nci yargı paketinde de yok sayılmıştır.

- Diğer tüm meslek grupları gözetildiğinde mali ve özlük haklar bakımından her geçen gün geriye giden kamu avukatlarının, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ile mali haklarının tatmin edici seviyelere ulaştırılması gerekmektedir. Hukuk devleti ilkesinin tecellisi için vazgeçilmez konumda olan kamuda çalışan meslektaşlarımızın hak ettiği saygınlığı elde etmeleri tâbi oldukları mevzuat bakımından konumlarının iyileştirilmesine bağlıdır. İdarelerin işlem tesisinde müşavirlik; yargılama aşamasında savunmanlık üstlenen meslektaşlarımızın yargı paketinde bir cümleden fazlasını hak ettikleri ve bugüne kadar verilen sözler sebebiyle oluşan haklı beklentileri için yürüttükleri mücadelede yalnız olmadıkları bilinmelidir.

- Mevcut kamu avukatlarının büyük çoğunluğunu uhdesinde barındıran Baromuz, kamuda çalışan meslektaşlarımızın haklı beklentilerinin gerçekleştirilmesi için dün olduğu gibi bugün de verilen sözlerin tutulması noktasında tüm sürecin takipçisi olacaktır.