Re’sen inceleme...

KDK raporunda dünya uygulamalarına yer vererek, ülkelerin yaklaşık yüzde 80’ninde ombudsmanlık kurumunun re’sen harekete geçme yetkisinin olduğuna işaret etti. Raporda, “Batı’daki ombudsmanlık kurumlarının, bu bağlamda hapishanelere, çocukların gözetim altında tutuldukları yerlere, psikiyatri merkezlerine, mülteci kamplarına ve benzeri diğer idarelere şikayete bakılmaksızın düzenli olarak ziyaret gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda KDK’ya re’sen inceleme yetkisinin verilmesinin insan hakları kültürünün yerleşmesine, toplumun engelli, çocuk ve kadın gibi mağdur kesimlerinin sorunlarına çözüm bulunmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir” dendi. KDK, Batı’da ombudsmanlık kurumlarının ulusal önleme mekanizması görevleri, davalara katılma ve AYM’ye dava açma yetkisi bulunduğuna dikkat çekerek, “Venedik prensipleri, Paris İlkeleri ve AB ilerleme Raporlarında belirtilen gerekçe kamuoyunun beklentisi olan KDK’ya ulusal önleme mekanizması, davalara katılma ve AYM’ye dava açma yetkisinin verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

Ombudsmanlık enstitüsü

KDK raporunda, idarenin hizmet kalitesinin arttırılması, hukukun ve hakkaniyetin mutlak olarak uygulanması, insan haklarının yerleşmesi amacıyla eğitim, araştırma, raporlara ve yayın faaliyetlerinde bulunmak üzere KDK bünyesinde “Türkiye Ombudsmanlık Enstitüsü” kurulması gerektiğini kaydetti. Enstitü için yasal değişiklik yapılması gerektiğine de dikkati çeken KDK, ayrıca yatırımcıların şikayetlerine yönelik de “yatırım ombudsmanlığı” konusunda kurumun yetkilendirilmesi talebinde bulundu. (Önder Yılmaz / Milliyet)