Hayat adil değil, 

İnsanlar adil değil.

Gönüller yorgun,

Gönüller kırgın.

Kalemler kırık,

Kağıt yırtık,

Kelimeler yeterli değil.

Ancak ayağa kalkmak gerek,

Düştüğün yerden ayağa kalkmak gerek.

Yazmak gerek, unutmamak gerek,

Kalemin kırığı da olsa,

Kağıt yırtık da olsa,

Kelimeler kifayetsiz de olsa,

Gelecek için not düşmek gerek...

İyiyi kötüyü, acıyı sevinci,

Herşeyi; yaşananı ve yaşatanı,

Yaşanılanları bir kenara,

Altını çize çize,

Koyu harflerle, bastıra bastıra,

Bazen de çığlık atarcasına,

Koyu ve büyük harflerle,

Yazmak, yazmak, yazmak gerek .

Yazmazsak bir kenara,

Alınyazısı derler,tekrar eder acılar....

   Av. Halil Sarı. ( Denizli / 16.03.2023 )