Ne büyük acıdır bu ya Rab!

Ne kalem yazabilir?

Ne kağıt taşıyabilir?

Ne  gönül dayanabilir?

Dağlara versin yıkılır...

***

Omuz omuza verince belki,

El ele verince belki,

Acıları paylaşınca belki,

Ekmeği, suyu paylaşınca belki,

Bir ihtimal biraz azalır...

***

Yollar açılır umuda,

Gönüller açılır insanlığa,

Canlar unutulmaz yıllarca,

Yaralar sarılır insanlarla,

Bir ihtimal biraz daha azalır...

***

İyiler çıkınca ortalığa,

Omuz verince zorda olana,

Merhem olunca yaralara,

İyilik çoğalınca, iyilikler artınca,

Bir ihtimal biraz daha azalır...

Av. Halil Sarı. ( Denizli / 10.02.2023 )