Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(İkinci ilan)

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 2.000.000.00. TL tahmin edilen ve aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı muhdes birinci sınıf noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir.

Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.

İlan olunur.

1-Büyükçekmece Yirmisekizinci Noterliğinin; Esenyurt İlçesi, Yenikent Mahallesi, 618. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Balık Yolu Caddesi üzerinde, bu caddenin Balina Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2-Büyükçekmece Yirmidokuzuncu Noterliğinin; Büyükçekmece İlçesi, Ulus Mahallesi, Çatalca Yolu Caddesi ile İsmet Paşa Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak İsmet Paşa Caddesi üzerinde, bu caddenin İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve yine İsmet Paşa Caddesinin Çiğdem Sokak ile birleştiği yerden devamla Çiğdem Sokak üzerinde, bu sokağın İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar alan üzerinde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3-Büyükçekmece Otuzuncu Noterliğinin; Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesinin Ayasofya Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Yeşilyurt Caddesi üzerinde, bu caddenin Mustafa Kemal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4-Beyoğlu Altmışüçüncü Noterliğinin; Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesinde, Sanatkarlar Sokak, Taşyoncası Sokak ve Söğütözü Sokakları tarafından çevrilmiş alanda yer alan Maslak 1453 Kompleksinde ve bu Kompleks içerisinde yer alan tüm cadde ve sokaklarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5-Beyoğlu Altmışdördüncü Noterliğinin; Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mahallesinde Girne Caddesinin Ferman Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Girne Caddesi üzerinde, bu caddenin Fazilet Caddesi ile kesiştiği yerden devamla Fazilet Caddesi üzerinde, Fazilet Caddesinin Dilaver Sokakla kesiştiği yerden devamla Dilaver Sokak üzerinde ve böylece oluşan alan içerisinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6-Beyoğlu Altmışbeşinci Noterliğinin; Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Galata Deresi Caddesinin Boncuk Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Yeşilce Caddesi ile kesiştiği yere kadar Galata Deresi Caddesi üzerinde ve Yeşilce Caddesinden devamla bu caddenin Taş Ocağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Yeşilce Caddesi üzerinde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7-Beyoğlu Altmışaltıncı Noterliğinin; Kağıthane İlçesi, Talat Paşa Mahallesinde, Aylin Sokağın Aslangazi Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere Aylin Sokak üzerinde, bu sokağın Akçalı Sokakla kesiştiği yerden devamla Akçalı Sokak üzerinde Akışlı Sokağı ile kesiştiği yere kadar, Akışlı Sokak üzerinden devamla Aslangazi Sokağı ile kesiştiği yere kadar Akışlı Sokak üzerinde, Aslangazi Sokağından devamla Aylin Sokakla kesiştiği yere kadar Aslangazi caddesi üzerinde ve böylece oluşan alanın içinde kalan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8-Kadıköy Otuzaltıncı Noterliğinin; Kadıköy İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Yumurtacı Abdi Bey Caddesinin Çömlekçi Çukuru Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Özen Sokakla kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve Bahçem Sokak üzerinde ve bu cadde ve sokağa açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9-Kadıköy Otuzyedinci Noterliğinin; Kadıköy İlçesi, Ataşehir Örnek Mahallesi, Adnan Menderes Caddesinin Yunus Emre Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Caddesi üzerinde ve bu caddenin Salih Omurtak Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

Açılmasına karar verilmiştir.