banner664
Av. Aysel ABA KESİCİ
Av. Aysel ABA KESİCİ
Yazarın Makaleleri
HUKUK DEVLETİ VE TEMEL DAYANAKLARI
Siyaset felsefesi ve bilimi uzmanları ile kamu hukuku düşünürleri, bir hukuk devletinin inşasında, kimi evrensel değerlerin yanı sıra bazı şekil, yöntem ve ilkelerin olmazsa olmaz koşul olarak ifade ettikleri biliniyor. Zaten hukuku olan bir...
ETİK AHLAK VE KİŞİSEL MENFAATLER
Bugünlerde etik ve ahlak gibi kavramlar, irtifa kaybedip gözden düşmüş, adil olmak, hakkaniyet çerçevesinde, kadir kiymet bilmek, tedavülden kalmış gibi. Galiba insan olmanın doğasını artık etik, ahlak, adil olmak ve kadir kıymet belirlemiyor....
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ, BABALAR VE KIZLARI
Babam öldü; şimdi daha tenhayım, daha ıssız. Artık, üşüyen bir sonbahar gibi hissediyorum. Sıcaklığın, her gün biraz daha azaldığı, kış öncesi bir mevsim gibiyim. Hüzünlü, şaşkın ve acı içindeyim. Babamı severdim. İnsan hep...
YARGI REFORMU VE DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Eğer hukuk, özü itibariyle özgürlükler, eylemler ve suçlar bakımından tasniflenmiş hayat örüntülerinin, mutabakatlarla üstünde uzlaşma sağlanmış metinlerin toplamıysa, bu örgünün merkezi ana halkası hiç kuşkusuz, düşünce ve ifade...
ANNELER VE EVLATLARI
İnsanları diğer hayvanlardan ayıran bir özellik de bizlerin, evrimsel nedenlerle, neredeyse bütünüyle aciz doğmamız ve hayatımızı sürdürmek için türümüzün daha olgun üyelerinin, genellikle de anne ve babalarımızın bakımına muhtaç...
KADIN KATLİAMI DEĞİL, KADIN SOYKIRIMI
Oysa, her şey başlangıçta ne kadar da naif ve romantiktir. Bakışmalar, etkilenmeler, intibalar, duygu salınımları, hoşlanmalar, ilk sevgi filizleri, dokunuşlar ve birlikte bir ömür yaşamak için ‘'benimle evlenir misin'' daveti....
MÜLTECİLİK NEDİR? SIĞINMACI KİME DENİR?
İnsanoğlu hiç beklenmedik bir anda ve akla hayale sığmaz nedenlerden ötürü, ülkesini, işini, yuvasını terk etmek zorunda kalabiliyor. Dilini, kültürünü ve dinini hiç tanımadığı, kimi devlet ve ülkelere sığınmak durumunda kalabiliyor....
UYUŞTURUCU MADDE İMALİ, TİCARETİ, KULLANIMI SUÇU VE CEZASI
Bu yazı dizisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanma suçunu ayrıntılı olarak ele alacağım. Ama Konunun yasal hüküm ve yaptırımlarının detaylarına girmeden önce, uyuşturucu maddelerinin sosyolojik bünyede oluşturduğu büyük...
BİLGELİK VE CEHALET İKİLEMİNDE SOKRATES DEMOKRASİSİ
Geçen gün sosyal medyada kimi okumalar yaparken Keyifhane adlı sitede gözüme ilginç bir yazı çarptı. Yazı Sokrates ve Demokrasi başlığı ile kaleme alınmıştı. Yazının hemen girişinde, sunuş babında ifade edilen cümle doğrusu epeyce...
YARGI REFORMU STRATEJİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi belgesini şöyle ana hatlarıyla özetledi. ‘ Yargı reformu stratejisi belgesi içinde, 2 temel perspektif 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet...
Suç Kaderin Kurbanı Olabilir mi?
Kader kurbanı ifadesi, toplumda yaygın olarak adli suç ve suçluları nitelemek amacıyla kullanılır. Bu ifade ahlak ve etik değerler itibariyle bir bakıma toplumun vicdanı ve sağduyusunu temsil eder. Saf suç ya da saf suçlu algısını bozan,...
HUKUKUN AHLAKİ TEMELLERİ
Eğer hukukun temeli aslında ahlaktır diyorsak, o zaman hukukun tarafsızlığı hiçbir şekilde kabul edilmez. Bu yanıyla tarafsızlık işlevsizliktir. Eşyanın doğasına karşı duyarsızlık ve körleşmedir. Ahlak, görevler ve sorumluluklar bağlamında,...
MUTLULUĞA DAİR
Hayatımız boyunca, daha iyi bir yaşam için, daha iyi imkanlar için, istisnasız hepimiz, kimi zaman, çeşitli kararlar alırız ve çok farklı tercihlerde bulunuruz. Kendi penceremizden ve kendi perspektifimizden bakınca, bu kararların çok isabetli,...
CEZA DAVALARINDA TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR
Ceza hukukumuzda bazı suçlar kamu davası olarak ilgili merciler tarafından resen yürütülür. Şikayetin olup olmamasına bakılmaz. Öğrenilmesi ile Soruşturma ve Kovuşturmaya tabi tutulur. Yani dava kamu davası olarak yürütülür. Bazı suçların...
YOKSULLUĞU SAVUNMADAN GÖSTERİŞE KARŞI ÇIKMAK
Dün ”insanlar” adlı belgeseli izlerken, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar belli temalar etrafında kendi kişisel hikâyelerini, çok doğal ve bir o kadar dokunaklı bir üslupla anlatıyorlardı. Doğrusu ekranda beliren her yüz,...
TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI TESPİT VE TAHSİLİ
Ülkemizde her gün yüzlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların yüzde doksanı maddi hasarlıdır. Sigorta şirketleri bu hasarları kusur oranında tazmin eder. Fakat araç gördüğü hasar sebebi ile satım aşamasında değer kaybetmektedir....
ÖTEKİNE KARŞI DUYDUĞUMUZ SORUMLULUK VE SEVGİNİN GÜCÜ
Öteki için sorumluluğum diyor Filozof Emmanuel Lêvinas ‘'aynı zamanda bu sorumluluğu gerçekleştirmem için neleri yapmam gerektiğine karar verme sorumluluğumu da kapsıyor.'' Bunun anlamı şudur; ötekinin ihtiyaçlarını tanımlamak,...
SOSYAL MEDYA NEDENİ İLE AÇILAN DAVALAR
Sosyal medya, hayatımıza gireli çok uzun yıllar olmadı fakat, sosyal medyaya adaptasyonumuz çok kolay oldu. Bütün duygu ve düşüncelerimizi artık bu platformlarda paylaşmayı tercih eder olduk. Çünkü bu platformlarda yapılan paylaşımlar...
ŞÜPHEDEN SANIK FAYDALANIR
Anayasanın 38/4. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2.maddelerinde düzenlenmiş bulunan suçsuzluk karinesi, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçsuz sayılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu karine uyarınca, suçsuz olduğunu...
İŞE İADE DAVASI VE ŞARTLARI
Haksız yere işveren tarafından işten çıkarıldınız. Fakat siz işinizden çok memnunsunuz. Tekrar çıkarıldığınız işyerinde çalışmak istiyorsunuz. Bu durumda işe iade davası açabilirsiniz. İşe iade davası, sadece işçiye tanınan...
İŞVEREN SİZİ HAKSIZ YERE İŞTEN Mİ ATTI?
İşverenin, işçiyi,  haksız yere işten çıkarması sebebi ile, genel olarak, ilk akla gelen alacak, kıdem ve ihbar tazminatıdır. Fakat bunların yanında, ihbar tazminatının 3 katı, kötüniyet tazminatı da istenebilir. Kötüniyet tazminatının...
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KIDEM TAZMİNATI
Kıdem tazminatı ödemeleri, dünyanın her yerinde ve istisnasız her dönemde işçi ve işverenleri, genel bir iktisat kuralı olarak her zaman zor durumda bırakmıştır.. İşten ayrılan işçi hak ettiği, kıdem tazminatını talep ettiğinde, İşverenler...
KUTSAL SAVUNMA
Geçen hafta şüpheli müdafi olarak katıldığım bir davada, Mahkeme heyeti duruşmaya 15 dakika ara verince, katılan müştekiler tarafından sözlü şiddete maruz kaldım. Fiziksel şiddete de yeltendikleri an, koridordan ayrılmam muhtemel bir kargaşanın...
İŞ KAZALARININ TRAJİK SONU!
Yıllar önce, ilk iş kazası davasını aldığımda, davaya konu olan iş kazası, bir tekstil işçisinin hazin ölümüyle ilgiliydi. Tanıkların anlatımı ve dava dosyasındaki belge ve delilerin kapsamından iş kazasının şöyle geliştiği açıkça...
İŞÇİNİN 15 YIL ÇALIŞMA 3600 GÜN PRİM DOLDURARAK KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMASI
Yıllarca çalıştınız,  işvereninize emeğinizi sundunuz ve artık çok yoruldunuz, kıdem tazminatınızı alıp işten ayrılma talebiniz var.  İş kanunu size ne gibi haklar tanıyor, nasıl bir yol izlemeniz gerekmektedir? Bu yazımızda...
İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, dava şartı olarak arabuluculuk, İş davalarında uygulanmaya başlamıştır. İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında, arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirilmiştir. Davamızı açmadan önce arabulucuya başvurmamız...
ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLÜR, ARABULUCUYA BAŞVURU SÜRECİ
Arabuluculuğun ne olduğu, arabuluculuğa hakim ilkeleri ve arabuluculuğun kimler tarafından yapılabileceğini bir önceki yazımda genel hatları ile belirtmiştim. Şimdi de arabuluculuğa başvuru süreci ve bu sürecin arabulucu tarafından nasıl...
ARABULUCULUK NEDİR, ARABULUCULUĞA HAKİM İLKELER NELERDİR VE KİMLER ARABULUCU OLABİLİR?
Daha önce yazdığım bir makalemde   belirttiğim gibi,  günden güne arabuluculuk faaliyet alanı  genişlemektedir. İhtiyari arabuluculuğun yanında,  dava şartı olan arabuluculuk,  iş hukukundan  doğan davalardan...
ÜTOPYA MI ACABA?
Bu gün sabah uyandım ve haber kanallarını geziyorum, birde ne göreyim, bütün kanallar sanki söz birliği etmiş gibi, bilim, sanat, edebiyat, sağlık ve spordan söz ediyor. İnsanların hangi sinemaya, tiyatroya gidecebileceği, hangi sporların...
TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ
Trafik Cezalarına İtiraz İçin Yapılması Gerekenler 1)- Trafik denetlemelerinde eğer bir ceza işlemi yüzünüze karşı uygulanıp elden tarafınıza tebliğ edildi ise, 2)- Trafik ceza işlemi gıyabınızda tanzim edilmiş ve bunun üzerine adresinize...
TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI TESPİT VE TAHSİLİ
Ülkemizde her gün yüzlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların yüzde doksanı maddi hasarlıdır. Sigorta şirketleri bu hasarları kusur oranında tazmin eder. Fakat araç gördüğü hasar sebebi ile satım aşamasında değer kaybetmektedir....
ÇOCUK TERBİYE EDİLMEZ, HAKLARIYLA KORUNUR
Dün, özel bir hastanede kızım ile sağlık kontrolüne gitmiştik, yan taraftan mızmızlanan bir çocuk sesi geliyordu, birden bir şaplak sesi duydum. İçim cız etti, anladım ki bir anne çocuğunu susturma amaçlı, çocuğuna şiddet uygulamıştı,...
TATMİNKAR ADALET DUYGUSUNA SAHİP OLMADAN İYİ İNSAN OLMAK MÜMKÜN DEĞİL
Sinema tarihinin en ünlü komedyeni Charlie Chaplin bir röportajında şöyle der; "Küçük bir çocukken, babamla bir sirk şovunu izlemeye gittik. Bilet sırasında uzun bir kuyruk vardı ve önümüzde anne-baba ve 6 çocuktan oluşan bir aile vardı....
SEVGİSİZLİĞİN ÜVEY EVLADI ADALET
Sevgi ve hukuk arasında doğrudan bir bağ kurmaya çalışmak, genellikle hafif dudak bükülerek bakılan ve sosyal olarak da küçümsenen bir akıl yürütme biçimi olarak algılanır. Ben öyle düşünen hukukçulardan biri değilim. Bana göre sevgi...
ŞİDDETİN HER TÜRÜ BOŞANMA SEBEBİDİR
Bu gün okuduğum bir haber nedeniyle Boşanma davasına konu olabilecek şiddet türlerinin neler olduğun altını çizmek istiyorum. Boşanma davasına konu şiddet dendiği zaman tabi ki aklımıza doğal olarak fiziksel şiddet gelmektedir. Fakat Boşanma...
MUTLUYUZ EVLENİYORUZ, PEKİ NEDEN BOŞANIYORUZ?
Mutluyuz Evleniyoruz, Peki Neden Boşanıyoruz? Seviyoruz dolayısıyla mutlu oluyoruz ve sonunda evleniyoruz, peki neden çok süreli olmuyor evliliklerimiz ve neden evliliklerimizi kurtarmak yerine boşanma yoluna gidip, boşanıyoruz. Bir ömür aynı...
AYRILAN NİŞANLILARIN HUKUKİ DURUMU
Hepinizin bildiği gibi yaklaşık, son onsekiz yazım Türk Medeni Kanununun boşanma davası hükümleri ile ilgili idi. Boşanma davası ile ilgili, hemen hemen tüm kanun maddelerini tek tek okuyucularımın anlayacağı bir dille anlatmaya çalıştım....
BOŞANMA DAVASINDA ZİYNET EŞYALARI KADINA MI ERKEĞE Mİ VERİLİR?
Düğünler yapılır, halaylar çekilir ve sıra takı törenine gelir, davetliler sıraya girer, erkek tarafı erkeğe, kız tarafı kıza takı ve nakit para takar. Herkes bir yastıkta kocayın diyerek mutluluklar diler. Fakat bu mutluluk bazen uzun sürmeyebilir...
EVLİLİK GERÇEKLEŞMEDEN RESMİ NİKAHIN GERÇEKLEŞMESİ VE BOŞANMA
Konu başlığı okuyucularıma ilginç gelmiş olabilir, fakat evlilik gerçekleşmeden, yani fiili birliktelik gerçekleşmeden, haftalar yâ da aylar önce, resmi nikâhın kıyılmış olması ve herhangi bir sebepten dolayı çiftlerin anlaşamayarak,...
YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDE VERİLEN BOŞANMA KARARININ ÜLKEMİZDE TANINMASI VE TENFİZİ
Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşı bir arkadaşım, Türkiye'ye dönüş yaptı. Türk vatandaşı olan eşinden, Almanya mahkemelerinde, ayrıldığını anlattı. Bu boşanma davası sonucunda boşanmanın gerçekleştiğini, ayrıca boşanmanın...