banner647
Av. Bengisu BOZKURTGİL
Av. Bengisu BOZKURTGİL
Yazarın Makaleleri
İCRA VE İFLAS KANUNU ÇERÇEVESİNDE MAL BEYANININ İÇERİĞİ VE MAL BEYANINDA BULUNMA ZORUNLULUĞU
Mal beyanında bulunmak, aleyhine icra takibi başlatılan borçlunun, borcunu karşılamaya yeter miktarda mal varlığını, geçim kaynaklarını ve üçüncü kişilerden olan hak ve alacaklarını icra müdürlüğüne bildirmesi anlamına gelir. Borçlu,...
ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA SÜRECİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Türk Medeni Kanunu'nun "Geçici Önlemler" başlıklı 169. maddesi uyarınca; "Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine...
TÜRK MEDENİ HUKUKU'NDA ÖZEL VE GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ
Türk Medeni Hukuku'nda evlilik; tarafların ölümü, gaiplik, cinsiyet değişikliği ve boşanma nedenleri ile sona erebilir. Boşanma, halihazırda var olan geçerli bir evlilik birliğinin, mahkeme kararı ile sona ermesidir. Evliliği sona erdiren...
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ VE TEMERRÜT FAİZİ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının k bendinde tüketici; "Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlanmıştır. Aynı maddenin...
INFLUENCER SÖZLEŞMELERİ'NİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARAFLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Geleneksel reklamcılık faaliyetlerinin aksine; giyim, kozmetik, turizm vb. birçok alanda faaliyet gösteren şirket ve markalar, dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda artık "influencer"lar aracılığıyla ürün/hizmetlerinin tanıtımını...