TBB ziyareti

Başkan Yıldız ve beraberindeki heyetin TBB ziyaretinde, avukatlık mesleğinin sorunlarına yönelik Sakarya Barosu’nun çözüm önerileri ile Sakarya Barosu yeni hizmet binasına yönelik gelişmeler ele alındı.

Adalet Bakanı ziyareti

Daha sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret eden Başkan Yıldız ve beraberindeki heyet:

1- Sakarya’da inşası devam eden Yeni Adalet Sarayı Binası inşaatına sismik izolatör eklenmesi

2- Limitet şirketlerin hak kayıplarını önlemek amacıyla önleyici avukat zorunluluğu

3- Arabuluculuk görüşmelerinde işçi hak kayıplarını önlemek amacıyla avukat zorunluluğu

4- Avukatların mesleğin ilk 5 yıllık döneminde SGK Prim muafiyeti kapsamına alınması

5- Avukatların KDV oranlarının düşürülmesi

6- İstinafta devam eden yargılama süreçlerinin hızlandırılması gerekirse ek dairelerin kurulması

7- Avukatlık vekaletnamelerinin Barolarca düzenlenmesi

8- Adli Yardım ödemelerinin tamamının ivedilikle yapılması

9- Kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi

taleplerini Bakan Tunç’a ilettiler. Bakan Tunç, sismik izolatör konusunda söz vererek hemen gerekli talimatları iletti.