T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Bakanlığımızca 24.06.2022 tarihinde sözleşmeli mütercim (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilân edilmiştir.

İstenilen belgelerin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

İstenilen belgeler;
1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirimi (Ek-1),
3) Personel bilgi formu (Ek-2),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,
5) Diploma, (e-Devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Yabancı dil seviyesini gösterir belge,
8) Sağlık beyanı (Ek-3),
9) Etik sözleşmesi (Ek-4),
10) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
11) Özgeçmiş,

DUYURULUR.


SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EK-1 MAL BİLDİRİM FORMU

EK-2 PERSONEL BİLGİ FORMU

EK-3 SAĞLIK BEYANI

EK-4 ETİK SÖZLEŞMESİ