TBB CMK Komisyonu tarafından Mayıs ayında yapılan çalıştayın sonuç raporunda yer alan talepler doğrultusunda TBB Eğitim Merkezi tarafından; kişilerin adil yargılanmalarına yönelik etkin avukatlık hizmeti verilebilmesini sağlamak, uygulamadaki hak ihlallerini önleyebilmek ve meslektaşlar arasında bir uygulama birliği oluşturabilmek amacıyla hazırlanan programın 9-10 Eylül 2023’de yapılan 1. Aşama eğitimleri; TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcıları Av. Ercan Demir (Eğitim Merkezi Koordinatörü), Av. Gürkan Altun, Sayman Av. Gökhan Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Nizam Dilek (Eğitim Merkezi Koordinatörü), Av. Ali Bayram (CMK Komisyonu Koordinatörü) ile TBB Eğitim Merkezi ve CMK Komisyonu’nun yürütme kurulu üyeleri ve gönüllü eğitmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kendi eğitim gruplarını oluşturmak ve eğitim modülünün ortaklaştırılmasına katkı sağlamak isteyen tüm barolarımızın görevlendirilmeleriyle 119 meslektaşımız, TBB’nin ev sahipliğinde üç ayrı salonda eş zamanlı olarak düzenlenen eğitim faaliyetine katıldı.

Programın açılışında konuşan Birlik Başkanı Sağkan, TBB ve baroların en önemli görevlerinin başında staj eğitimi ve meslek için eğitimlerle meslektaşların kapasitelerinin artırılmasını sağlamak olduğunu söyleyerek, bu yönde gönüllü meslektaşlarla birlikte büyük bir çaba ve uğraş verildiğini kaydetti.

Sağkan, artık dönemin değiştiğini, her yıl avukat sayısının 10 binin üzerinde artığını ve 10 binlerce meslektaşa bu eğitimlerin sürdürülebilir şekilde, hızlı ve yüz yüze ulaştırılması gerektiğini ifade ederek, “TBB kadrolarının her ile sürekli olarak eğitim vermesinin fiziksel şartlarının zorluğunu dikkate alarak meslektaşlarımıza kendi illerinde bu eğitimleri vermelerinin ve tüm meslektaşlarımızın bu eğitimlerden daha kaliteli olarak faydalanmasının yolunu açmak istedik. Bugün CMK eğitimi ile bu modeli başlatıyoruz” dedi.

Programı CMK ile başlatma nedenlerini Sağkan, “CMK biliyorsunuz zorunlu müdafilik ve vekillik uygulamasıyla birlikte aslında avukatlığın kamu hizmeti boyutunun sahadaki en net görünen tarafı. Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki zorunlu müdafilik de aslında sadece işkence ve kötü muameleyi önlemek için getirilen bir uygulama değil. Aynı zamanda vatandaşların savunma hakkını etkin bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla getirilen bir uygulama. Bizim amacımız, sizlere verilecek çok nitelikli eğitimle, Ceza Muhakemesi Kanunu uygulamalarının 81 ilde sürekli şekilde meslektaşlarımıza anlatıldığı, sahada vatandaşlarımızın adalete gerçekten eriştiği, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabildiği bir sistemi yaratmaktır” şeklinde açıkladı.

Programın 2. Aşaması 11-12 Kasım, 3. Aşaması ise 23-24 aralık tarihlerinde aynı katılımcılarla yapılacak.