Kayseri Barosu üyesi Av. Hande Altay, yanında bulunan Av. Murat Altay’la birlikte takip ettiği bir boşanma süreci ile ilgili olarak karşı tarafın tehditlerine ve fiziki saldırısına maruz kalmış, ancak büro çalışanlarının müdahalesi ile saldırgandan kurtulabilmiş. Göz altına alınarak tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen saldırgan adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Türkiye Barolar Birliği'inden yapılan açıklamada "Avukatın ifa ettiği kamu görevinin amacı, yurttaşın hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Buna rağmen, yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki en etkili aracı olan avukatlara bürolarında, duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallerinde her türlü sözlü ve fiili saldırılar maalesef devam etmektedir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki; avukat dava dosyasının tarafı ya da yargısal öznelerin düşmanı değildir. Avukatları dosya ile özdeşleştirerek taraf görmek, sözlü ve fiili saldırılarda bulunmak, özünde hak arama hürriyetine ve hukuk düzeninin kendisine yönelik eylemlerdir." denildi.

ETKİN ŞEKİLDE SORUŞTURULMASINI TALEP EDİYORUZ 

TBB etkin soruşturulma talebinde bulundu; "Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi olarak; Kayseri Barosu’na, meslektaşlarımız Av. Hande Altay ile Av. Murat Altay'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, doğrudan yargılama faaliyetine yönelen menfur eyleme dair tüm yargısal mercileri soruşturma sürecini etkin bir şekilde yürütmeye davet ediyoruz."