Toplantıya kısa bir süre konuk olan TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ve Sayman Av. Gökhan Bozkurt, komisyon üyelerine önümüzdeki dönem yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Toplantıda yapılan görev dağılımının sonucunda; Komisyon sözcülüğüne Av. Doç. Dr. Umut Yeniocak, Sekreterliğe de Av. Osman Can Başdemir seçildiler.