Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 04-05 Aralık 2021 tarihinde yapılan 36. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve devamında Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Av. Sibel Suiçmez’in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, Avukatlık Yasasının ilgili hükümleri uyarınca, 36. Olağan Genel Kurul’da en çok oy alan birinci yedek üye sıfatı ile Tokat Barosu mensubu Av. Melih Yardımcı başladı.

TBB Yönetim Kurulu’nun 15-16 Nisan 2023 tarihli toplantısında, istifa nedeniyle boşalan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcılığı görevine de Av. Ercan Demir seçildi.