Yargıya güvenin azaldığı, avukatlara saldırıların arttığı bir dönemde Türkiye Barolar Birliği, yeni başkanını seçmek üzere 4-5 Aralık tarihlerinde sandık başına gidecek. 348 delegenin oy hakkı bulunan seçimlerin sonucunu, tartışmalı çoklu baro düzenlemesiyle delege sayısı artırılan Anadolu barolarının tercihi belirleyecek. Aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu 49 delegeli 15 bölge barosu ise gelecek hafta tavrını açıklayacak.

Seçimlerde mevcut Başkan Metin Feyzioğlu'nun yeniden aday olacağı öğrenildi. Feyzioğlu karşısında aday adayı olduğunu açıklayan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Ülke hukuksuzluk sarmalının içindeyken sesini hiç çıkarmayan, meslek ve meslektaş sorunlarıyla ilgilenmek yerine kendi şahsi gelecek planını ön plana koyan bu zihniyeti TBB'den silmek istiyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimleri 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Geçen yıl çıkarılan tartışmalı çoklu baro yasasıyla Anadolu barolarına daha çok delege hakkı verilmesiyle, bu yılki seçimler kritik olacak.

KRİTİK DENGE

Peki, bu süreçte dengeler nasıl değişti? Eskiden TBB'nin 477 delegesinin 137'si İstanbul, 53'ü Ankara, 30'u İzmir'den seçilerek geliyordu. Bu üç büyük baronun desteklediği aday seçimleri kazanıyordu. Özellikle Ankara Barosu Başkanlarının TBB Başkanı olması gelenek halini almıştı. Mevcut Başkan Feyzioğlu da Ankara Barosu Başkanıyken seçilmişti.

ANADOLU BAROLARININ DELEGE SAYISI ARTTIRILDI

Ancak kanun değişikliğinin ardından toplam delege sayısı 348'e düşürüldü. Bu kapsamda İstanbul Barosu'nun 13, Ankara Barosu'nun 7, İzmir Barosu'nun 5, Antalya Barosu'nun ise 4 delege ile temsil edilmesi kararlaştırıldı. Diğer 78 baroya ise 3'er delege seçme hakkı tanındı. Ayrıca 82 baronun başkanları da doğal delege olarak oy kullanacak.

Delege sayısında yapılan değişiklikle İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları'nın seçimdeki etkisi zayıflatıldı. Avukat sayısı düşük olan Anadolu baroları ise güçlendirildi. Böylece Anadolu barolarının tavrı seçimin kaderini etkileyecek.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, "Artık Anadolu baroları daha güçlü. Ancak henüz bu barolar gücünün farkında değil. Artık Anadolu barolarından da TBB Başkanı çıkabilir" açıklamasını yaptı.

FEYZİOĞLU YENİDEN KAZANABİLİR Mİ?

Peki, bu süreçte kimler aday oldu, hangi adayın şansı yüksek? DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Metin Feyzioğlu seçimlerde bir kez daha aday olacak. Feyzioğlu'nun Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya dışındaki İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güçlü olduğu konuşuluyor. İktidara yakın olan baroların seçimlerde Feyzioğlu'nu destekleyeceği belirtiliyor. Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar da Feyzioğlu'nu destekleyeceklerini ifade etti.

İktidara yakın durmakla eleştirilen Feyzioğlu, bu süreçte TBB bütçesinden taşradaki birçok baroya hizmet binası veya sosyal tesis yapılmasını onayladı. Feyzioğlu'nun bu girişimi "seçim hamlesi" olarak yorumlandı.

MUHALİF BAROLAR KİMİ DESTEKLİYOR?

Diğer yandan Feyzioğlu'na karşı ise büyük bir muhalefet bloku var. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın başı çektiği muhalif barolar, Feyzioğlu'na karşı ortak aday çıkaracak. Bu üç baronun yaklaşık 40-45 baro başkanıyla birlikte hareket ettiği ifade ediliyor. Ancak bu konuda son sözü delegeler söyleyecek. Muhalefetin ortak aday çıkarmak amacıyla ön seçim veya teamül yoklamasına gidilmesi konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

SAĞKAN: ADAY ADAYIYIM

DW Türkçe'ye konuşan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, aday adayı olduğunu açıkladı. Bölge barolarına ziyaretler gerçekleştirerek seçim çalışmalarını sürdüren Sağkan, bu dönemde TBB'nin güçlü yönetim, denetim ve disiplin organlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Sağkan, adaylık gerekçesini ise şöyle ifade etti:

"Ülke hukuksuzluk sarmalının içindeyken sesini hiç çıkarmayan, meslek ve meslektaş sorunlarıyla ilgilenmek yerine kendi şahsi gelecek planını ön plana koyan bu zihniyeti TBB'den silmek isteyen bir anlayışımız var. Bu mücadeleyi sürdürecek bir baro başkanı ve güçlü bir yönetime ihtiyaç var. Yoksa tek bir kişiye verilen sınırsız bir yetkinin Türkiye'de nelere sebebiyet verdiğini, bu karanlık süreçte savunmanın sesinin kısılması noktasında TBB'ye yaşadık."

Muhalefet cephesinde Erinç Sağkan'ın yanı sıra Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski TBB Başkanı Vedat Ahsen Coşar ile eski Antalya Barosu Başkanı Alper Tunca Bacanlı'nın da aday adayı olduğu öğrenildi.

Eski Antalya Baro Başkanı olan TBB Delegesi Polat Balkan, seçimlerin avukatlar açısından tarihi önemde olduğunu söyledi. Görüşünü sorduğumuz Balkan, "Tarihin en ağır rejim krizinin, yargı krizinin yaşadığımız, avukatların açlığa mahkum edildiği intihara sürüklendiği, mesleklerini yapamaz hale getirildiği koşullarda bile sessizliği, suskunluğu ve tavırsızlığıyla siyasi iktidarın politikalarını meşrulaştırıcı bir yere savurulan TBB'de egemen olan bu anlayıştan kurtulmamız gerekiyor" dedi.

49 DELEGELİ 15 BARO ORTAK TAVIR ALACAK

Öte yandan seçimlerde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki baroların tavrı da seçimin kaderine etki edecek. Aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 15 bölge barosu, ortak deklarasyon yayınlayarak ilkelerini açıklamıştı. 49 delegeye sahip olan bu 15 bölge barosunun gelecek hafta yapacağı toplantıda kimi destekleyecekleri netleşecek.

---

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 36.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 04-05 Aralık 2021 Toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde aynı yerde yapılacaktır.

Toplantı Saati: 1. Gün 10 00 - 2. Gün 09:00

Toplantı Yeri: Türkiye Barolar Birliği - Av.Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür Merkezi
Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi 1366 Sokak No:3 Balgat-ANKARA

I. GÜN

1. Yoklama ve Birlik Başkanı’nın toplantıyı açışı,

2. Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4. Birlik Başkanı’nın konuşması,

5. Birlik Yönetim Kurulu’nun 2019-2021 yılları çalışma raporu, bilanço, gelir-giderleri ile denetleme kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,

6. Geçmiş dönem çalışmalarından dolayı Birlik Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması,

7.Avukatlık Yasasının 112/1.maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı mensuplarına ödenecek ücret ile Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi,

8. Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerinden Ankara’dan başka illerden seçilenlere Avukatlık Kanunu’nun 112/2.maddesi gereğince ödenecek yolculuk, ikamet giderleri ve diğer zaruri giderlerin miktarının belirlenmesi,

9.Gelecek dönem bütçesi ile bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi ve kabulü,

10.Barolardan alınacak Türkiye Barolar Birliği keseneği ve ölüm yardımının saptanması,

11. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegelerin seçilmesi veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12. Gelecek Olağan Genel Kurul toplantısının yerinin saptanması,

13. 7249 sayılı Kanun ile getirilen çoklu baro düzenlemesinin kaldırılması için yeni seçilecek Yönetim Kurulunun kanun teklifi taslağı hazırlamak ve takip etmekle görevlendirilmesi hususunun görüşülerek oylanması,

14. Birlik Başkan adaylarının konuşması,

15. Hukukun, yargının ve mesleğin sorunları ile ilgili görüşme, dilek ve temenniler,

A) Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’nin TBB Avukatlık Akademisi şeklinde örgütlenmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları başta olmak üzere Yönetim Kurulu’nun çalışma yapması,

B) Serbest çalışan avukatların emekli maaşlarının çok düşük olması sorununa çözüm üretilmesi amacıyla yetkili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşüp çözüme yönelik bir proje oluşturmakla Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun çalışma yapması hususunun görüşülmesi,

C) Hukuk fakültelerine girişte baraj yokken Türkiye Barolar Birliği’nin girişimleri sonucunda Yüksek Öğretim Kurulu tarafından baraj uygulaması getirilmiş; buna karşı Danıştay 8. Dairesinin E.2015/8002 sayılı dosyasında açılan iptal davasında davalı idare YÖK’ün yanında Türkiye Barolar Birliği müdahil olmuştur. Sözü edilen dava reddedilmiş olup kesinleşmiştir. Böylece barajın hukuka uygunluğu yargı tarafından tescillenmiştir. Hukuk fakültelerine girişte aranan baraj yüz doksan bininciden yüz yirmi beş bininciye yükseltilmiştir. Yine TBB’nin girişimleri ile hukuk mesleklerine giriş sınavı kanunlaşmış olup ilk sınav 2024 yılında yapılacaktır. Önümüzdeki üç ya da dört sene sonra bu gelişmeler sonucunda, stajyer avukat sayısının yaklaşık 10.000’e düşeceği öngörülmektedir. Bu sayıya ulaşıldığında baro puluna yalnızca bu amaçla belirli bir tutarın ayrıca eklenmesi de sağlanarak stajyer avukatlara karşılıksız burs veya çok uzun vadeli faizsiz kredi verilmesi için Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun çalışma yapmakla görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

D) Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, 26.12.2015 tarih 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ancak Danıştay 8. Dairesinin 27.06.2018 tarih E.2016/578, K.2018/3664 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu hususta yasal bir düzenleme yapılması için girişimde bulunulması hususunun en üst karar organımız olan Genel Kurul’da görüşülmesi,

E) Kamuda görev yapan avukatların, çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin sorunların görüşülmesi,

F) Diğer,

16.Kapanış,

II. GÜN

17. Seçimler, (09:00 – 17:00 Saatleri Arası)

a) Türkiye Barolar Birliği Başkan Seçimi,

b) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu için 10 asıl, 10 yedek üye seçimi,

c) Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu için 7 asıl, 7 yedek üye seçimi,

d) Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye seçimi,