Sempozyumun açış konuşmalarını TBB Tüketici Hakları Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Av. R. Erhan Toprak, Tüketici Hakları Komisyonu Sözcüsü Av. Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber yaptı.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Toprak konuşmasında, Tüketici Hukukunun adalet terazisinin çok ciddi sınav verdiği bir alan olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Eşitler arasındaki ihtilafların çözümü ile güçlü ve güçsüz arasındaki ihtilafların çözümünü karşılaştırdığımızda, Tüketici Hukuku özelinde adalet mekanizmasının çok daha ince çok daha özel değerlendirmeler yapması gerektiği, tüketici uyuşmazlıklarına diğer uyuşmazlıklardan daha farklı şekilde yaklaşması gerektiği sanırım hepimiz tarafından kabul edilen bir durumdur. Bu nedenle Tüketici Hukuku alanındaki çalışmalara Türkiye Barolar Birliği olarak ayrıca önem verdiğimizi belirtmek isterim.”

TBB Tüketici Komisyonu Sözcüsü Öcal ise Tüketici Hukukunun gündem düşmeyen, yaşayan ve sürekli yenilenen bir alan olduğunu söyledi. Bu nedenle sürekli yeni ve farklı konularla karşılaştıklarını belirten Öcal, düzenlenen sempozyum ile de özellikle daha önce çok konuşulmayan ancak sorun yaratan konuları konuşarak fark yaratmayı istedikleri söyledi.

Açış konuşmalarının ardından iki gün süren sempozyumda 6 ayrı başlıkta oturum düzenlendi.

Başkanlığını Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber’in yaptığı 1. Oturumda “Tüketici Hakları Bağlamında İdari Yaptırımlar”, başkanlığını TBB Tüketici Hakları Komisyonu Sözcüsü Av. Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal’ın yaptığı 2. Oturumda “Tüketici Hakem Heyetlerinde Uygulama ve Usul Problemleri”, başkanlığını TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. R. Erhan Toprak’ın yaptığı 3. Oturumda “Ticari Reklamlar ve Tüketici Üzerinde Etkileri”, başkanlığını Yargıtay &. Hukuk Dairesi Üyesi İlhan Kara’nın yaptığı 4. Oturumda “Ürün Güvenliği ve Ürün Sorumluluğu”, başkanlığını Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Av. Mehmet Bülent Deniz’in yaptığı 5. Oturumda “E-Ticaret Düzenlemelerinin Tüketici Hukuku Boyutu”, başkanlığını Tüketiciler Konfederasyonu ve Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal’ın yaptığı 6. ve son oturumda da “Tüketici İşlemlerinde Kargo Taşımacılığı Sorunları ve Öneriler” konu başlıkları, sempozyuma katılan akademisyen ve uzmanlar tarafından değerlendirildi.