Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın toplantıyı başlatmasının ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divan Başkanlığına Kocaeli Barosu Delegesi Av. Bahar Gültekin Candemir, Başkan Yardımcılığına Konya Barosu Delegesi Av. Mustafa Aladağ; Divan üyeliklerine ise Hatay Barosu Delegesi Av. İbrahim Ersuz ve Ankara Barosu Delegesi Av. Fatma Başterzi seçildiler.

Divanın oluşumunun ardından, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitler, meslek şehitleri ve depremde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Birlik Başkanı Sağkan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, bir yıl önce Çanakkale'de yapılan 37. Olağan Genel Kurulundan sonra yaşanan deprem felaketine geniş yer ayırdı. TBB'nin depremin yaşandığı günün sabahından itibaren çalışmalara başladığını anlatan Sağkan, bu çalışmaların il barolarının ve meslektaşların desteğiyle gerçekleştiğine dikkat çekti.

TBB'nin adalet sisteminin yaşadığı sorunların giderilmesine ve meslek sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Sağkan konuşmasının sonunda hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi verilirken katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ve Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday’ı anarak, "Çok kıymetli baro başkanlarımızın ve meslektaşlarımızın mücadelesinin kalıcı olmasını sağlamak da bizlerin bir görevidir. Bu kapsamda geldiğimiz gün çalışma başlattık. TBB Hukuk Müzesi’ndeki Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi alanı ve Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday alanı bugün itibariyle açılmış bulunmaktadır" dedi.

Sağkan’ın konuşmasının ardından TBB'nin 6 Şubat depremi ile ilgili yaptığı çalışmaların yer aldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

TBB ONUR ÖDÜLÜ AVUKAT TAHİR ELÇİ'NİN ANISINA VERİLDİ

Daha önce alınan karar gereği, Türkiye Barolar Birliği Onur Ödülü ve Beratı; 'çağdaş hukuk devleti ilkelerine ve evrensel insan hak ve özgürlüklerinin tüm kişi, kurum ve kurallarıyla ülkemizde de geçerli olmasına yönelik, yaşamı pahasına büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadelesini kayda geçirerek ölümsüzleştirmek amacıyla', katledilen Diyarbakır Baro Başkanımız Avukat Tahir Elçi'nin anısına takdim edildi. Plaket, Birlik Başkanı Sağkan tarafından Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren'e teslim edildi.

Toplantıda TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük faaliyetler, TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt bütçe, TBB Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun gündemde olan meslek kuralları değişikliği hakkında bilgilendirme yaptılar.

Genel Kurulun devamında delegeler gündemin ana konuları olan; 'Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 'TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ile bağlantılı TBB Meslek Kurallarının bazı maddelerine ilişkin değişiklikler', 'hukukun, yargının ve mesleğin gelişimi ve sorunları' ile 'avukatlık mesleğinin geleceğinin planlanması bakımından kota uygulaması' başlıklarında görüş ve önerilerini dile getirdiler.

TBB MESLEK KURALLARINDA DEĞİŞLİK

Genel Kurul’un ikinci gününde; TBB Yönetim Kurulu tarafından yapılacak olan Reklam Yasağı Yönetmeliği değişikliği ile bağlantılı TBB Meslek Kurallarının 7. 8 ve 12. maddelerinde değişikliğe gidildi.

TBB 13. Olağanüstü Genel Kurulu, Birlik Başkanı Sağkan’ın Genel Kurul üyelerine teşekkür ettiği kapanış konuşması ile sona erdi.

TBB Meslek Kurallarının değiştirilen maddeleri şöyle;

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN 13. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI MADDELERİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ ve GEREKÇE

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere, 17- 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği 37. Olağan Genel Kurulu’nda 14. gündem maddesi olarak görüşülen “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları değişiklik önerisi” bir kısım maddelerinde Genel Kurul delegelerinin değerlendirmeleriyle ortaya konan katkılar ile değişikliğe gidilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin günümüz ihtiyaçlarına yeterli cevabı vermediği dikkate alınarak günümüz koşulları ile gelinen sosyal ve teknolojik aşamalar da gözetilmek suretiyle avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğine sahip çıkma ihtiyacının artması ve yürürlükteki mevzuatın uygulanması olanağının artırılması amaçları ile Yönetmelik değişikliğine gidilmiştir.

Değerlendirmenize sunulan bu çalışmada, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde yapılması öngörülen değişiklikler sonrasında aslında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Reklam yasağı” başlıklı 55. maddesine ilişkin olan ve ‘reklam yasağı’na ilişkin genel ilkeleri belirleyen Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 7., 8., 9. ve 12. maddeleri gözden geçirilmiş ve yönetmeliğe getirilmesi öngörülen kuralların, ilkesel bazda Meslek Kuralları’na da dahil edilmesi amaçlanmıştır.


KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

ESKİ HALİ

7. Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.

a. Avukat, yalnız adres değişikliğini, reklam niteliğini taşımayacak biçimde, ilan yoluyla duyurabilir.

b. Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliği taşıyabilecek aşırılıkta olamaz.

c. Avukat, telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı büyüklükte harflere ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez.

d. Ortak büro kuran avukatlar, büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu olma niteliğini yitirmemesine dikkat ederler.

YENİ (DEĞİŞİK) HALİ

7. Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.

a. Avukat, adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra mesleğe dönüşünü; avukatlık ortaklığına girişini ve ortaklıktan çıkışını, reklam niteliğini taşımayacak biçimde, yazılı, işitsel, görsel iletişim araçları ile her türlü çevrim içi mecralarda ilan yoluyla duyurabilir.

b. Avukatın başlıklı kağıtları, her türlü kartvizitleri, diğer basılı ve elektronik belgeleri, tabelası reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.

MÜLGA

d. Avukat birden fazla büro edinemez; büronun reklam aracı olmamasına, başka avukatlar, avukatlık büroları ve avukatlık ortaklıklarıyla kalıcı ve sürekli iş birliği yaptıkları izlenimi yaratmamaya dikkat eder.

GEREKÇE:

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 7. maddesinin (a) bendinde adres değişikliği yanında avukatların büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra mesleğe dönüşünü; avukatlık ortaklığına girişini ve ortaklıktan çıkışını duyurması olanağı getirilerek; sözü edilen duyurunun yazılı, işitsel, görsel iletişim araçları ile her türlü çevrim içi mecralarda gerçekleştirilebilmesine günümüz sosyal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde imkân sağlanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 7. maddesinin (b) bendinde avukatların elektronik kartvizit kullandığı da dikkate alınarak madde metnine ‘her türlü’ ibaresi eklenmiş; metne aynı zamanda “diğer basılı ve elektronik belgeleri” ibareleri eklenerek avukatın sayılan tüm belgelerinin reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamayacağı hükme bağlanmıştır. Maddede yer alan ‘büro levhaları’ kavramı yerine Yönetmelik’te geçen ifade olan “tabela” ifadesi kullanılmıştır.

Günümüz koşullarında telefon rehberi uygulamasının kalmadığı gözetilerek Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 7. maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 7. maddesinin (d) bendine getirilen değişiklik ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 43. maddesi hükümleri madde metnine işlenmiştir.

ESKİ HALİ
8. Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir

YENİ (DEĞİŞİK) HALİ

8. Avukat kendine iş elde etme niteliğindeki her davranıştan çekinir

GEREKÇE:

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesinin birinci fıkrası “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.” hükmünü içerdiğinden Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 8. maddesinde yer alan “iş sağlama” ibaresi yasa metnine uygun şekilde ‘iş elde etme’ olarak değiştirilmiştir

ESKİ HALİ

12. Avukat, bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir

YENİ (DEĞİŞİK) HALİ

12. Avukat, bürosunun avukatlık hizmetinin bağımsızlığına, görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir; bürosunu avukatlık mesleği ile birleşemeyen iş ve amaçlara tahsis edemez.

GEREKÇE:

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 12. maddesinde öngörülen değişiklik ile avukatın bürosunu görevin vakarına uygun biçimde tutma yükümlülüğü yanında büronun avukatlık hizmetinin bağımsızlığına uygun biçimde tutulmasına çaba göstereceği; bürosunu avukatlık mesleği ile birleşemeyen iş ve amaçlara tahsis edemeyeceği ilkeleri madde metnine işlenmiştir.