2023 yılının girmesiyle birlikte vekâletnamelere Avukatlık Kanunu’nun 27’nci maddesi hükmü uyarınca yapıştırılması gereken baro pulunun bedeline yüzde 122 zam yapılarak 40,30 TL olarak belirlendi.

GEÇEN YIL YÜZDE 35 ZAM

2022 yılında baro puluna yüzde 35 zam yapılarak pul bedeli 18,15 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılında 13,40 TL olan vekâlet pulu; 2020 yılında 12,30 TL, 2019 yılında 10,10 TL, 2018 yılında 8,20 TL, 2017 yılında 7,25 TL, 2009 yılında 3,75 TL idi.

TBB'den yapılan duyuruda yeni pulların basımın tamamlanmasını müteakiben Halk Bankası ilgili şubelerine teslim edileceği belirtildi. 

Baroların ellerinde kalan 2022 yılına ait vekâlet pullarını 31 Ocak 2023 tarihine kadar Türkiye Barolar Birliği'ne teslim etmeleri gerekiyor. (hukukihaber.net)

TBB'den yapılan ilgili duyuru şöyle;

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/1

2023 yılında kullanılacak vekâlet pullarının beher bedeli 40,30 TL olarak tespit edilmiş olup, basımına başlanmıştır.

1-) Yeni pullar basımın tamamlanmasını müteakiben T.Halk Bankası şubelerine gönderilecektir.

2-) Barolarımızın ellerinde kalan 2022 yılına ait vekalet pullarını 31.01.2023 tarihine kadar fiilen (Elden, Posta, Kargo vb.) Birliğimize teslim etmeleri halinde, teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı