İptal kararı ışığında, artık vergi mahkemeleri iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu verginin yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmeyi durdurma kararı verebilecek. AYM bu kararı Samsun Vergi Mahkemesi’nin başvurusu üzerine verdi. 1 Haziran’da verilen iptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. İptal kararında kuralın vergi mahkemelerinin somut olayın şartlarına göre teminat alıp almama veya teminat miktarını belirleme konusunda takdir yetkisi tanımadığı gibi teminatı ödeme imkanı olmayan davacının adli yardımdan yararlanmasını mümkün kılan bir güvenceye de yer verilmediği belirtildi.

AYM kararını verdi

AYM kararına göre, Samsun Vergi Mahkemesi önündeki bir vergi davasıyla ilgili olarak, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği düzenlemesini AYM’ye taşıdı. AYM’de 1 Haziran’da iptal kararı verdi. İptal kararında davacı açısından telafisi güç veya imkânsız zararların doğması şartının gerçekleştiği kanısına varılması durumunda dahi mahkemenin kanun gereği dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesinin mümkün olmayacağı belirtildi. (Oya Armutçu / Hürriyet)

>> AYM KARARI İÇİN TIKLAYINIZ