Bu derste, 
-Anayasa hukukunun temel kavramları konusuna devam edilmektedir.
- Anayasa'nın İşlevleri ele alınıp anlatılmaktadır.

>> Anayasa Genel Esaslar-1: Anayasa'nın İşlevleri