Av. Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri

Bu derste ceza hukukuna giriş yapılmakta, suç ve yaptırım hukuku kavramı, Ultima Ratio, Özel Ceza Kavramları üzerinde durulmaktadır.