Av. Prof. Dr. Dr.h.c. Hakan Hakeri

Bu derste aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

- Duruşma Hazırlığı,

- Duruşma,

- Duruşmanın Yürüyüşü,

- Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-1: Genel Giriş

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-2: Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-3: Ceza Muhakemesi Normlarının Uygulama Alanı

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-4: Ceza Muhakemesi İşlemleri

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-5: Ceza Muhakemesi Teşkilatı ve Hakim

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-6: Savcı, Kolluk, Sulh Ceza Hakimi

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-7: Şüpheli ve Sanık

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-8: Müdafi

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-9: Ceza Muhakemesinde Tanık

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-10: Bilirkişi ve Tercüman

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-11: Gözlem Altına Alma, Beden Muayenesi

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-12: Soybağı, DNA ve Otopsi

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-13: Koruma Tedbirleri-Giriş

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-14: Durdurma, Yakalama ve Gözaltı

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-15: Tutuklama ve Adli Kontrol

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-16: Arama

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-17: Elkoyma

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-18: İletişimin Denetlenmesi

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-19: Gizli Soruşturmacı

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-20: Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-21: Soruşturma-I

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-22: Soruşturma-II

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-23: Soruşturma-III