Av. Prof. Dr. Dr.h.c. Hakan Hakeri

Bu derste, Ceza Muhakemesi İşlemleri. Hakim, Savcı, Savunma İşlemleri, Ceza Muhakemesinde Süreler, Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirimi, Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Düzeltilmesi ve Yaptırımı konuları ele alınmaktadır.

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-1: Genel Giriş

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-2: Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-3: Ceza Muhakemesi Normlarının Uygulama Alanı