Karar Künyesi

Reklam Erişim Tarihi: 28.12.2022
Karar Tarihi: 09.01.2024
Yayımlandığı Bülten No: 341 sayılı Reklam Kurulu Bülteni
Başvuru No: 2023/6710
Şikayet Edilen: BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: BluTV isimli isteğe bağlı yayın hizmeti platformu internet sitesi ana sayfasında yer alan ''İstediğin zaman iptal et.'' şeklinde abonelik iptal hakkına ilişkin gerçekleştirilen tanıtım ve ticari uygulamalar
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Aykırılık Tespiti: 
-Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-ç, 7/5-h, 9/1, 9/5, 18/1, 18/2, 18/6, 18/7, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2-a, 29/2-b, 29/2-ç, 30/1’inci maddeleri,
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62’nci maddeleri,
Karar: 550.059-TL (Beşyüzellibinellidokuz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları durdurma cezaları
Erişim: https://ticaret.gov.tr/data/5d1c9edd1...

Özet
Tüketici ile işletme arasındaki ilişki yalnızca bir ürünün satımına ilişkin olmamaktadır. Bu kimi zaman bir hizmetin verilmesi de olabilmektedir. Buna verilebilecek en iyi örnek ise son yıllarda hayatımıza entegre olan (SVOD – Subscription Video on Demand) “Üyelik Tabanlı Dijital Platform”, “Seç-İzle” olarak ifade ettiğimiz platformlardır. Platformlar arasındaki rekabetin artması ile beraber işletmeler daha fazla üyelik/abonelik sözleşmesi kurabilmek adına tüketicileri cezbedici, sözleşmeye taraf haline getirebilecek vaat ve söylemlerde bulunabilmektedir. Bunlardan biri de “kolay iptal, “istediğin zaman iptal et”, “tek tıkla iptal” gibi ifadeler olabilmektedir. 

Reklam Kurulu ise 341 numaralı Reklam Kurulu Bülteni’nde bir üyelik tabanlı dijital platformun “istediğin zaman iptal et” ifadesi ile reklam yaptığını ancak tüketiciye bu iptal hakkının ifade edildiği şekli ile sağlanmamasını incelemeye almaktadır. İnceleme sonucunda ise ilgili kanun ve yönetmeliklere olan aykırılığını tespit etmektedir. Bu video kapsamında ise karara konu ifadeler ve karar detaylıca incelenmeye çalışılmaktadır.

>> Reklam Kurulu Kararları Işığında Reklam Hukuku-1

>> Reklam Kurulu Kararları -2: İnternette takipçi sayıları ve sıralamada öne geçme