Tek satıcı, acente, komisyoncu, haksız rekabet, ticaret unvanı ve işletme adı, ticari faiz, teyit mektubu

>> Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışması-2: Ticari İşletme Hukuku 2023-Final Sınavı Çözümleri