Bu derste, Anayasanın temel kavramlarının anlatımına devam edilecektir.

>> Anayasa Genel Esaslar-2: Anayasa Hukuku Temel Kavramlar-1

>> Anayasa Genel Esaslar-1: Anayasa'nın İşlevleri