Av. Abdülhalim Yılmaz: Uygulamada Yabancılar&Göç Hukuku

Moderatör: Süleyman Yasir Zorlu-Rıdvan Akın

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-1: Türk Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-2: Uluslararası Göç Hukukuna Giriş