Prof. Dr. Halil Akkanat

İsimsiz Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler


- İsimli ve İsimsiz Sözleşmelere Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesinde Ortak Esaslar
- Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşmelere Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesi
- Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesi
- Soğurma Teorisi
- Kıyas Teorisi
- Birleştirme Teorisi
- Yaratma Teorisi
- Bileşik Sözleşmelere Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesi

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-2: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-3: İş Görme Sözleşmelerinin Mukayesesi-3

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-4: Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-5: Eser Sözleşmesinde Yan Yükümlülükler

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-6: Eser Sözleşmesinde Hasarın İntikali -1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-7: Bedel Ödeme Borcu ve Ayıba Karşı Tekeffül

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-8: Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi-1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-9: Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-10: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-11: Vekalet Sözleşmesi-Giriş ve Özellikleri

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-12: Vekalet Sözleşmesinin Unsurları

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-13: Vekilin Yan Yükümlülükleri

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-14: Teminat Sözleşmelerine Giriş-1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-15: Teminat Sözleşmelerine Giriş-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-16: Teminat Sözleşmelerine Giriş-3

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-17: Özel Borç İlişkilerine Giriş

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-18: Kanunlar Arasındaki İlişki

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-19: İsimsiz Sözleşmelere Giriş ve Türleri