Prof. Dr. Halil Akkanat

Borçlar Özel Hukuku
Eser Sözleşmesinde Yan Yükümlülükler 
Araç ve Gereçleri Temin Yükümlülüğü
Bildirim Yükümlülüğü

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-2: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-3: İş Görme Sözleşmelerinin Mukayesesi-3

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-4: Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları-2