Prof. Dr. Halil Akkanat

Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları Kısım 2 ve Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borçları Kısım 1
- Eser Sözleşmesinin Tanımı
- TBK m. 470
- Yüklenici
- İş Sahibi
- Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme
- Eser
- Eser meydana getirme
- Bedel
- Yüklenicinin Borçları
- İşi Sadakat ve Özenle Yapma Borcu
- Şahsen İfa Borcu

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-2: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-3: İş Görme Sözleşmelerinin Mukayesesi-3