Prof. Dr. Halil Akkanat

İş Görme Sözleşmelerinin Mukayesesi Kısım 3 ve Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 

- Hizmet Sözleşmesi
- Eser Sözleşmesi
- Vekalet Sözleşmesi

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-2: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-2