Prof. Dr. Halil Akkanat

Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmelerin (Adi Kira/Konut ve Çatılı İş Yeri Kirası/Ürün Kirası/Ariyet (Kullanım Ödüncü)/Karz (Tüketim Ödüncü)/Vedia (Saklama) Sözleşmesi) Mukayesesi & İş Görme Borcu Doğuran Sözleşmelerin (Hizmet/Eser/Vekalet Sözleşmesi) Mukayesesi 

- Kullanım Ödüncü Sözleşmesi
- Ariyet Sözleşmesi
- Tüketim Ödüncü Sözleşmesi
- Karz Sözleşmesi
- Hizmet Sözleşmesi
- Eser Sözleşmesi
- Vekalet Sözleşmesi
- Vekaletsiz İş Görme

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-1