Av. Dr. Davut Gürses

Bu derste Kredi, Risk Grubu, Kredi Sınırları ve Kredi Karşılıkları ele alınmaktadır.

>> Bankacılık Hukuku, Ders-1: Bankacılık Hukukuna Giriş

>> Bankacılık Hukuku, Ders-2: Banka Kuruluş İşlemleri, İlkeler

>> Bankacılık Hukuku, Ders-3: İç Sistemler ve Denetim