Av. Dr. Davut Gürses

Bu derste iç sistemler ve iç sistemlerin işleyişi ile denetim konuları ele alınmaktadır.

>> Bankacılık Hukuku, Ders-1: Bankacılık Hukukuna Giriş

>> Bankacılık Hukuku, Ders-2: Banka Kuruluş İşlemleri, İlkeler