Prof. Dr. Halil Akkanat


Borçlar Özel Hukuku
Eser Sözleşmesinde Hasarın İntikali ve Bedel Ödeme Borcu Kısım 1
Hasarın Geçişi
Riskin Geçişi
Bedel Ödeme Borcu
Bedel Ödeme Borcunun Doğumu
Bedel Ödeme Borcunun Muacceliyeti

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-2: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-3: İş Görme Sözleşmelerinin Mukayesesi-3

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-4: Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-5: Eser Sözleşmesinde Yan Yükümlülükler