Prof. Dr. Halil Akkanat


Borçlar Özel Hukuku
Eser Sözleşmesinde Bedel Ödeme Borcu Kısım 2 ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
Götürü Ücret
Yaklaşık Bedel
Sözleşmenin Uyarlanması
Ayıp
Gizli Ayıp
Bedel İndirimi
Sözleşmeden Dönme
Ücretsiz Onarım
Tazminat
Zamanaşımı

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-1

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-2: Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-3: İş Görme Sözleşmelerinin Mukayesesi-3

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-4: Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları-2

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-5: Eser Sözleşmesinde Yan Yükümlülükler

>> Borçlar Hukuku Özel Hükümler-6: Eser Sözleşmesinde Hasarın İntikali -1