Av. Lemi Keleş: Güncel Kararlar Işığında Sınır Dışı Etmenin Yargısal Denetimi

Moderatör: Süleyman Yasir Zorlu-Rıdvan Akın

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-1: Türk Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-2: Uluslararası Göç Hukukuna Giriş

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-3: Uygulamada Yabancılar & Göç Hukuku