Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Mahmut Coşkun seçildi.