Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu: Muhatabın adresine yapılan tebligatın iadesi ve mernis adresinin farklı olması durumunda, kayıtlı adresine normal bir tebligat çıkartmaya gerek olmadan Tebligat K. 21/2 ye göre (mernis şerhi ile) doğrudan tebligat çıkartılabilir.

>> Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20/11/2020 Tarihli ve E: 2019/2, K: 2020/3 Sayılı Kararı için TIKLAYINIZ