İşsizlik rakamları açıklandı

Tekrar yükselişe geçen işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 13.5 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 361 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.4 puanlık yükseliş görülürken, işsiz sayısında 92 bin kişilik artış yaşandı. Aralık ayında mevcut işsizlerin yüzde 15.1’ini oluşturan 509 bin kişi işsiz kaldı. Geçen ay işsiz kalan kişi sayısı 499 bin kişiydi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan gerilerken, işsiz sayısında 29 bin kişilik artış yaşandı. Aralık ayında yüzde 13.5’e ulaşan işşizlik oranı, Şubat ayında yüzde 16.1’le tarihi rekorunu kırarken, Nisan ayından sonraki en yüksek düzeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK), Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Aralık 2009 ve yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiş Aralık 2008 Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına yer veren araştırmaya göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 361 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 13.5 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 15.6, kırsal yerlerde ise 1.5 puanlık azalışla yüzde 9.2 oldu. Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008 yılı son çeyreği itibariyle artışa geçen işsizlik oranı, Aralık ayında yüzde 14’e çıkmıştı. 2009 yılının ilk aylarında en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Ocak 2009’da 15.5 olarak gerçekleşen işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 16.1’le tarihi rekor kırmıştı. Mart ayı itibariyle gerilemeye başlayan işsizlik oranları Ağustos ayına kadar düşüş trendini sürdürmüştü. Yüzde 13.4 işsizlik oranıyla Ağustos ayında tekrar yükselişe geçen işsizlik Eylül’de aynı düzeyde gerçekleşmiş, Ekim’de yüzde 13’e gerilemişti. Ancak Kasım’da 13.1’e yükselen işsizlik oranı, Aralık ayında ise yüzde 13.5’e çıktı. TÜİK’in 2009 yılı yıllık verilerine göre işsizlik oranı 2009’da yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLERİN YÜZDE 15’İNİ ARALIK’TA İŞTEN AYRILANLAR OLUŞTURDU
Aralık 2009 döneminde 1 milyon 488 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 6.9 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 32.1’inin 25-34 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 22.4’ü “sanayi”, yüzde 37.7’si “hizmetler”, yüzde 19.9’u “inşaat”, yüzde 20’si ise “tarım” sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 15.1’ini oluşturan 509 bin kişi bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK YÜZDE 16.6
Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık azalışla yüzde 16.6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık azalışla yüzde 15.5, kadınlarda ise 0.3 puanlık azalışla yüzde 20.1 oldu. Bu dönemdeki işsizlerin yüzde 72.6’sı erkek nüfustan oluşurken, yüzde 59.9’u lise altı eğitimlilerden meydana geldi. İşsizlerin yüzde 26.6’sı bir yıl ve daha uzun süredir iş ararken, yüzde 32.5’i “eş-dost” vasıtasıyla iş aramayı sürdürdü. Yüzde 90’ı 3 milyon 26 bin kişi daha önce bir işte çalıştı. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 45.8’i “hizmetler”, yüzde 23.9’u “sanayi”, yüzde 18.6’sı “inşaat”, yüzde 9.4’ü “tarım” sektöründe çalıştı. Yüzde 2.3’ü ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı. İşsizlerin yüzde 31.1’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 20.6’sını işten çıkarılanlar, yüzde 15.1’ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8.4’ünü işyerini kapatanlar, yüzde 7.1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8.3’ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9.4’ünü ise diğer nedenler oluşturdu.

TARIM DIŞI İSTİHDAM 348 BİN KİŞİ ARTTI
2009 yılı Aralık döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 985 bin kişi artarak, 21 milyon 451 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 637 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 348 bin kişi artış gösterdi.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM 0.5 PUAN GERİLEDİ
Aralık 2009 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 24’ü tarım, yüzde 20.3’ü sanayi, yüzde 5.7’si inşaat, yüzde 50’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 2 puan, inşaat sektörünün payının 0.2 puan arttığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 0.5 puan, hizmetler sektörünün payının ise 1.7 puan azaldığı görüldü.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 72.3’Ü ERKEK
Aralık 2009 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 868 bin kişi artarken, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 868 bin kişi artışla 52 milyon 79 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 72.3’ünü erkek nüfus oluşturdu. Yüzde 59.2’si lise altı eğitimlilerden meydana gelirken, yüzde 61.2’sini ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 26.2’sini kendi hesabına veya işveren, yüzde 12.6’sını ise ücretsiz aile işçisi oluşturdu. Yüzde 58.7’si “1-9 kişi arası” çalışanı olan işyerlerinde çalışırken, yüzde 2.6’sının ek bir işi olduğu belirlendi. Yüzde 3.3’ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş ararken, ücretli olarak çalışanların yüzde 89.8’i sürekli bir işte çalıştı.

UMUTSUZLARIN SAYISI 159 BİN KİŞİ AZALDI
Aralık’ta iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 159 bin kişi azalarak 2 milyon 67 bin kişi oldu. Bunun 922 binini erkekler, 1 milyon 145 binini ise kadınlar oluşturdu. Bu dönemde iş bulma ümidi olmayanların sayısı ise 55 bin azalışla 736 bin kişi oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 24.1
Aralık döneminde genç nüfusta işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık bir gerilemeyle yüzde 24.1 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı kentte yüzde 27.1’den yüzde 25.6’ya inerken, kırsal kesimde yüzde 23.5’den yüzde 20.7’ye geriledi.

KAYITDIŞI İSTİHDAM YÜZDE 43’E ÇIKTI
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık artışla yüzde 43 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 86.3’ten yüzde 85.3’e düşerken, tarım dışı sektörlerde yüzde 29.2’den yüzde 29.7’ye yükseldi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 47.6 OLDU
2009 yılı Aralık döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puanlık artışla yüzde 47.6 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artışla yüzde 70.2, kadınlarda ise 2 puanlık artışla yüzde 25.9 oldu. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.8 puanlık artışla yüzde 46, kırsal yerlerde ise 1.9 puanlık artışla yüzde 51.5 seviyesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNÜN YÜZDE 17.4’Ü 15-24 YAŞ GRUBUNDAKİLERDEN OLUŞTU
Toplam işgücünün yüzde 17.4’ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 45.6 iken, yükseköğretim mezunlarında bu oran yüzde 78.3 olarak gerçekleşti. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 68.5 iken, kadınlarda yüzde 21.8, lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 74.6, kadınlarda yüzde 32.9 oldu. Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 83.7 iken, kadınlarda yüzde 70.9 olarak gerçekleşti.
Aralık 2009 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 19.1’i “tarım”, yüzde 11.4’ü “sanayi”, yüzde 3.4’ü “inşaat”, yüzde 20.4’ü “hizmetler” sektöründe çalışırken, yüzde 45.7’si ise 8 yıldan önce işten ayrıldı. Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde işgücü dışında olan 13 milyon 239 bin kişinin yüzde 9.6’sı emeklilik, yüzde 9.3’ü mevsim gereği, yüzde 6.4’ü sağlık nedeniyle, yüzde 4.1’i eşinin isteği ve evlilik, yüzde 4.4’ü işten çıkartılma, yüzde 3.8’i işinden memnun olmama, yüzde 16,7’si ise diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.

\"\"

İşgücü Durumu (Aralık)
                                       2008     2009
Kurumsal olmayan nüfus (bin)          70.096   70.907
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 51.211   52.079
İşgücü (bin)                          23.799   24.812
   İstihdam                           20.466   21.451
   İşsiz                               3.332    3.361
İşgücüne katılma oranı(%)               46.5     47.6
İstihdam Oranı(%)                       40.0     41.2
İşsizlik Oranı(%)                       14.0     13.5
   Tarım dışı işsizlik Oranı(%)         16.8     16.6
   Genç nüfusta işsizlik oranı(%)       26.0     24.1
İşgücüne dahil olmayanlar(bin)        27.412   27.266

Dönemler itibariyle işsizlik (yüzde)
              İşsizlik  Tarım dışı    Genç Nüfusta
Dönem           Oranı  İşsizlik Ora. İşsizlik Oranı
2008 (yıllık)   11.0      13.6         20.5
2009 (yıllık)   14.0      17.4         25.3
2009
Ocak            15.5      18.5         27.9
Şubat           16.1      19.8         28.6
Mart            15.8      18.9         27.5
Nisan           14.9      18.2         26.5
Mayıs           13.6      17.0         24.9
Haziran         13.0      16.4         23.7
Temmuz          12.8      16.3         23.2
Ağustos         13.4      17.0         23.5
Eylül           13.4      16.9         24.3
Ekim            13.0      16.4         24.0
Kasım           13.1      16.2         24.4
Aralık          13.5      16.6         24.1


Milliyet


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.