YENİ KANUN TEKLİFİ  İLE GETİRİLEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER;

-Kanun Teklifi ile tüm kanuni süreler “2 haftaya” çıkarılarak eşitlenmiştir.

-CMK 268. Maddesinde belirtilen itiraz süresi 7 günden, “2 haftaya” çıkarılmıştır.

-CMK 273. Maddesinde belirtilen İstinaf süresi 7 günden “hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ tarihinden itibaren 2 haftaya” çıkarılmıştır. 

-CMK 291. Maddesinde belirtilen temyiz süresi 15 günden “hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ tarihinden itibaren 2 haftaya” çıkarılmıştır.

-İstinaf ve temyiz süreleri tefhimden değil, artık “hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğinden itibaren 2 hafta” olarak belirlenmiştir.

-CMK 272/3. Maddesinde belirtilen, adli para cezalarında hapisten çevrilenler hariç 3.000 TL ve altındaki adli para cezaları kesindi ve tekerrüre esas alınamıyordu, bu sınır “15.000 TL” ye çıkarılmıştır.  

-CMK 294/1. Maddesine cümle eklenerek, “Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğunu açıkça belirtir.” Cümlesi eklenmiştir.

-Yeni kanun taslağında kararın tefhiminden itibaren temyiz kalktığından, CMK 295. Madde tamamen kaldırılmıştır.

-TCK 52/2. Maddesinde belirtilen adli para cezası sınırı 20 TL ile 100 TL arası miktar, “100 TL ile 500 TL arası” olarak değişmiştir.

-TCK 63/1. Maddesinde belirtilen adli para cezası mahsupta 1 gün 100 TL den iken, “500 TL üzerinden” mahsup yapılabilecektir.

-TCK 73. Maddesinde belirtilen şikayete bağlı suçlarda şikayet süresi 6 ay iken, Hakaret suçları açısından “suç tarihinden itibaren 1 yıla” çıkarılmıştır. Hakaret suçlarında TCK 125/2.md. uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği belirlenmiştir.

-CMK 231. Maddesinde belirtilen HAGB kararına karşı itiraz, Ağır Ceza Mahkemesine yapılır iken, artık “Bölge Adliye Mahkemelerine” yapılabilecektir. HAGB’ yi isteyip istememe şartı kaldırılmıştır. 

HAGB’yi ilk defa BAM vermiş ise veya Yargıtay ilk derece mahkemesi sıfatıyla vermiş ise Temyize tabidir hükmü getirilmiştir.

-5275 sayılı İnfaz Kanunu 108. Maddesinde belirtilen, İkinci kez mükerrirlikte şartla tahliye uygulanmıyordu, ikinci kez mükerrir olanlara “(3/4) şartla tahliye oranı” getirilmiştir.

-5275 sayılı İnfaz Kanunu 105/A. Maddesinde belirtilen, Denetimli serbestlikle tahliyede, şartla tahliyeye 1 yıl süre kalma şartı aranıyordu. 

Bundan vaz geçilerek koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin (4/5)’ü oranı cezaevinde, (1/5)’ini ise Denetimli Serbestlikte geçirme şartı getirilerek, ayrıca denetimli serbestlikten en fazla 3 yıl yararlanma hakkı getirilerek, denetimli serbestlikten otomatik değil, cezaya göre belli bir oranla yararlanma hakkı getirilmiştir.

-Bu değişikliklerin yasa yürürlüğe girerse; “01.04.2024 tarihinden itibaren uygulanmasına” karar verilmiştir.