1951 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Prof. Dr. Seza Reisoğlu, özellikle dış ticaret hukuku ve teminat mektupları konusunda uzmanlaşmış bir hukuk adamıdır. AÜ Hukuk Fakültesi'ndeki Akademik kariyerinin yanında, 2000 yılına kadar T. İş Bankası hukuk müşaviri olarak görev yaptı ve aynı zamanda avukatlık mesleğini de sürdürdü. Yazmış olduğu 1854 sayfalık Bankacılık Kanunu Şerhi ile bugüne kadar yazılmış en kapsamlı bankacılık mevzuatını yayımlayan Prof. Reisoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında emekli oldu. Kasım 2008'de Bankalar Birliği'nin kuruluşunun 50. yılında verilen "Onur Ödülü'nü, 30 yıldır bu Birliğe danışman olarak hizmet eden Prof. Reisoğlu aldı.

Bibliyografya

Sebepsiz İktisap Davasının Genel Şartları (1961), Garanti Mukavelesi (1963), Türk Kefalet Hukuku (1964), Menkul İpoteği / Teslimsiz Menkul Rehni (1965), Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Toplu İş Sözleşmeleri (1967), Hizmet Akdi Mahiyeti Unsurları Hükümleri (1968), Toplu İş Sözleşmesi: Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi (1971), Alman İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: Yabancı İşöiler Yönünden (1973), Ortak Pazar Hukuku: Özellikle İşçi Dolaşımı Yerleşme ve Hizmet Edimi Sewrbestisini Düzenleyen Kurallar (1973), Bankacılık Yönünden Borçlar Hukuku Kuralları (1973), Ticaret Şirketlerinin Nev'i Değiştirmeleri ve Bankalar Yönünden Ortaya Çıkan Sorunlar (1978), Bankalar Kanunu Açısından Banka İştirakleri (1981), Bankaların Kredi İşlemlerinden Doğan Alacaklarının Hızlandırılması (1986), Bankalar Açısında İcra ve İflas Kanunundaki Yeni Düzenlemeler (1989), İnsan Hakları (2001), Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek (2003), Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler (2003), Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt -2007)