Avukat Prof. Dr. Yalçın Çakalır, Galatasaray Lisesi'nden mezuniyetinden sonra (1971), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1975). Aynı fakültede akademik kariyere başlayan Çakalır, 1985 yılında doktorasını verdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçti ve burada 1989 yılında doçent oldu. Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarına da katkıda bulunan Çakalır, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör oldu. 1995-2001 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığını yaptı. 2001 yılında aynı fakültede Özel Hukuk Bölüm Başkanlığına atandı. Prof. Dr. Yalçın Çakalır, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku dersleri vermiştir.

Bibliyografya

Mimarlık Sözleşmesi (1976), Hukuk Başlangıcı Dersleri (1981), Temel Hukuk Bilgisi Dersleri (Doç. Dr. Şanal Görgün ile, 1981), Römorkaj Sözleşmesi (1985), Sözleşmeye Uygulanacak Yasanın Belirlenmesinde Varsayılan İrade ve Örtülü İradenin Rolü, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu IV (1987), Kitle İletişim Özgürlüğü (Özden Çankaya, Melike Batur ile -2006)

Av. Prof. Dr. Yalçın Çakalır, 03.10.2023 tarihinde vefat etmiştir.