Prof. Dr. Ergun Özbudun, 1937 yılında Ankara'da doğdu. Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Özbudun, 1988-2012 yıllar arasında Bilkent Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersi verdi.

2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yarı-zamanlı olarak dersler verdi ve aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde göreve başladı.

AK Parti'nin anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlenen Özbudun'un yazdığı kitaplar halen hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmakta.

ESERLERİ

Party Poitics and Social Cleavages in Turkey, Lynne Reinner, 2013.

Totaliter ve Otoriter Rejimler, Liberte, 2012, (Tercüme).

Otoriter Rejimler Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniv.,2011.

Türkiye'de Parti ve Seçim Sistemi, İstanbul Bilgi Üniv. 2011.

The Constitutional System of the Turkey 1876 to The Present, Palgrave Macmillan, 2011.

Anayasa Hukuku, Anadolu Üniv. 2011.

Türkiye'nin Siyasal Gelişmesi, Anadolu Üniv. 2011.

Türkiye'de İslamcılık Demokrasi ve Liberalizm AKP Olayı, Hale. William, Özbudun Ergun, Doğan Kitap, 2010.

Türkiye'de Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası, Gençkaya. Ömer Faruk, Özbudun. Ergun, Doğan Kitap, 2010.

Türk Siyasal Hayatı, Anadolu Üniv, 2010

Türk Siyasal Hayatı, Anadolu Üniv, 2010[1]