Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/11/2021 tarihli ve 31673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                                             Başarı Notu              Katsayı

90-100                                          AA                           4,00

85-89                                            BA                           3,75

80-84                                            BB                            3,50

75-79                                            CB                            3,25

65-74                                            CC                            3,00

60-64                                            DC                           2,50

55-59                                            DD                           2,00

50-54                                            FD                            1,00 (Başarısız)

49 ve aşağısı                                 FF                            0,00 (Başarısız)

Eksik/Incomplete                          E/I                            0,00 (Başarısız)

Devamsız/Nonattendant               DZ/NA                     0,00 (Başarısız)

Başarılı/Successful                       B/S                           Not ortalamasına katılmaz

Başarısız/Unsuccessful                BZ/U                        Not ortalamasına katılmaz

Devam ediyor/Progress                DE/P                        Not ortalamasına katılmaz

Muaf/Exempted                            MU/EX                    Not ortalamasına katılmaz”

MADDE 2-  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin on birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Azami süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden (devamsızlıktan kalınanlar dahil) azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda açılan azami öğrenim sonu sınavlarına alınır.”

MADDE 3-  Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4-  Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.