Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi denetimleri aşağıdaki sektörlerde yoğunlaşmış durumda olup, bu denetimler sırasında söz konusu işletmelerin müşterileri ile olan sözleşme, fatura, sipariş formları ve çeşitli protokol evraklarına denetimlerde dikkat edilmektedir. Buna göre,

1. Kır bahçeleri,

2. Düğün salon işletmecileri (Event-Wedding)

3. Organizasyon şirketleri,

4. Düğün salonları içerisinde yer alan fotoğraf veya video kaydı alan işletmeler,

5. ………………….

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yukarıda yer verilen işletmelerin 2021 ve 2022 yılında yapmış oldukları düğün, nişan, sünnet vb. faaliyetler için işletme sahibi ile müşterileri arasında düzenlenen sözleşmeler, faturalar, irsaliyeler, sipariş formları ….. denetimler sırasında hasılatın tespiti açısından dikkate alınmaktadır.

Diğer taraftan söz konusu işletmelerin kullandıkları yazarkasalar, post cihazları, banka hesap hareketleri vs. evraklar çeşitli açılardan vergi mevzuatına uygun olup olmadıkları açısından denetime tabi tutulmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen sektörlerde ortaya çıkabilecek vergi kayıp ve kaçakları, kayıt dışılık önlenmesi açısından ve faturalandırma sorunları, post cihazları ve düzenlenen akid veya protokol evrakları, damga vergisi vb. açıdan denetimlerde dikkat alınmaktadır. Denetimler sırasında söz konusu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Sözleşmeler ile fatura edilen tutarların ve muhatapların bire bir kontrol edilmesi yararlı olacaktır. Sonuçta sözleşmesi düzenlenip ve bedeli alınan müşterilere ilgili sürelerinde faturalarının düzenlenmiş olması gerekmektedir. Yapılan denetimlerde sözleşmesi düzenlenip bedeli alınmış ve fakat faturası düzenlenmemiş mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilerek, faturalandırılmayan bedel faturalandırılacaktır. Ancak vergi dairesi tarafından veya denetim elemanları tarafından olay tespit edilmeden önce ilgili faturaların geçte olsa düzenlenmesinde yarar vardır. Beyan edilmeyen bir kazanç unsuru var ise idarenin bilgisi olmadan 213 sayılı VUK mad. 371 mad. hükmüne göre pişmanlıkla beyannamesi yol yakınken bir an önce verilmelidir.