Vicdanlı, Ahlaklı, Saygılı, Bilimsel Akılla Hareket Eden, Hukuka, Toplumsal Barışa Ve Hukukun Üstünlüğüne İnanan,  Ayrımcılık Karşıtı Olan Tüm Gençlere Sevgilerimle.

DOÇ. DR. CENGİZ APAYDIN

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET SAVCISI

ÖNSÖZ

Gençler için ceza hukuku eğitiminin temel amacı,  yaşam hakkını önceleyen, eşitlik, adil yargılanma hakkı, masum sayılma hakkı, özel yaşamın gizliliğine saygı hakkı, düşünceyi ifade özgürlüğü, eğitim özgürlüğü, demokrasi ve barış isteme hakları gibi insan hakları ve özgürlükleri konularında farkındalık yaratmaktır. İnsan hakları, çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk  düzenini benimseyen insanların sayılarının hızla  gelişmesi  ile mümkün olabilecektir.

Gençlerin hakları ve ödevleri, insan haklarının özünü ve temelini oluşturur. Ayrımcılık ve sömürgecilik ile gelişen küreselleşme ile beraber ortaya çıkan, ekonomik ve kültürel sömürü düzeni, ırkçılık, terörizm, siyasete duyarsızlık, milletler veya aynı milletteki insanlar arasındaki gelir dağılımındaki uçurumlar, din ve mezhep savaşları veya siyasetin medyatik hale gelmesi gibi toplumsal ve siyasal gelişmeler, barış ve insan hakları için büyük tehlikeler ve zararlar oluşturmaktadır. Gençler  için ceza hukuku eğitiminin temelinde insan hakları bulunmaktadır.

Suç ve cezaların amacı gençleri cezalandırmak değil, suç olarak öngörülen fiillerin gençler tarafından gerçekleştirilmesinin önlenmesini sağlayarak gençleri eğitmektir. Suçları ve cezaları düzenleyen kanunlardan toplumun haberdar olması vazgeçilmez bir şarttır. Bununla beraber toplumu suçlar ve cezalar hakkında bilgilendirme görevi, siyasetçilerin, eğitimcilerin ve ceza hukukçularının olmalıdır.

Gençlerin kendilerine yönelik işlenen suçlara,  karşı çıkabilmeleri için haklarını ve özgürlüklerini bilmeleri gerekir. Kendi haklarını ve özgürlüklerini bilen genç başkalarının da hak ve özgürlüklerine de saygı duymayı öğrenir. Ceza hukuku bilincine sahip olan gençler, aile içerisinde, okulda ve yaşamın diğer alanlarında insan hakları ve hukuk güvenliği anlayışlarını geliştirerek, özgür, gelişmiş ve daha az suç işleyen bir toplum yaratabilirler. Ceza hukuku bilincine sahip olan insanların sayısının fazla olduğu ülkelerde daha az suç işlenmektedir. Çünkü demokrasi, hoşgörü, uzlaşma ve farklılıklara karşı saygı kültürü gelişmiştir.

Gençlik ceza hukuku eğitiminin temel amacı insan hakları konusunda farkındalık yaratmaktır. İnsan hakları, demokratik ve laik bir hukuk  düzenini benimseyen insanların  gelişmesi ve ceza hukuku bilinci açısından vazgeçilmezdir. Küreselleşme ile beraber ortaya çıkan, ekonomik ve kültürel sömürü düzeni, ırkçılık, terörizm, siyasete duyarsızlık, milletler veya aynı milletteki insanlar arasındaki gelir dağılımındaki uçurumlar, din ve mezhep savaşları veya siyasetin medyatik hale gelmesi gibi toplumsal ve siyasal gelişmeler, barış ve insan hakları için büyük tehlikeler ve zararlar oluşturmaktadır. Ceza hukuku bilinci eğitiminin temelinde insan hakları bulunmaktadır. Ceza hukuku bilinci insan hakları ve barışın gelişmesine hizmet eder. Çünkü suç toplumsal barışın bozulmasıdır. Ceza hukuku bilinci ile suç işlenmesinin önlenmesi amaçlandığından, toplumsal barışın bozulması önlenmiş olacaktır.

Ataşehir/İstanbul

Doç. Dr. Cengiz APAYDIN       

CUMHURİYET SAVCISI

---

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENÇLER İÇİN CEZA HUKUKU KAVRAMI

1- ÖNLEYİCİ CEZA HUKUKUNUN AMACI

2- HAK KAVRAMI

3-İNSAN HAKLARI

İKİNCİ BÖLÜM

GENÇLİK CEZA HUKUKUNUN ESASLARI

1-HUKUK KAVRAMI

2-CEZA HUKUKU

3- CEZA HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER

3-1- Hukuk Devleti İlkesi

3-2- Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

3.3. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz  İlkesi

3.4.  Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi

3.5İnsanilik İlkesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENÇLİK CEZA MUHAKEMESİNİN İŞLEYİŞİ

1-GENEL OLARAK

2-CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ

2.1. Şüpheli

2.2. Sanık

2.3. Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Katılan

2.4. Tanık

2.5. Müdafii ve Vekil

2.6. Soruşturma ve Kovuşturma

2.7. İfade Alma ve Sorgu

2.8. Şikâyet

2.9. İhbar

3. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ

3.1. İddia Makamı

3.2. Savunma Makamı

3.3. Yargılama Makamı

4.  CEZA MUHAKESİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN HAK ARAMA YOLLARI

4.1.  Dilekçe Hakkı

4.2.  Dava ve Şikâyet Hakkı

4.3. İtiraz Hakkı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENÇLER TARAFINDAN EN ÇOK İŞLENEN SUÇLAR

1.    KASTEN YARALAMA

2.     CİNSEL SALDIRI

3.    CİNSEL İSTİSMAR

4.    HIRSIZLIK

5.    REŞİT OLMAYANLA RIZASI İLE CİNSEL İLİŞKİ

6.    ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI

7.    ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

8.    VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME

9.    KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATINALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAKYA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK

10. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ

11.CİNSEL TACİZ

12. HAKARET

13. MALA ZARAR VERME

14. TEHDİT

15. ŞANTAJ

16. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI

17. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇİRİLMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF

18. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ

19KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

20. YAĞMA                  

21. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME

22- BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VE BOZMA

23- BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ YOK ETME, BOZMA, ERİŞİLMEZ KILMA, DEĞİŞTİRME, HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLERİ YERLEŞTİRME VEYA GÖNDERME

24. YASAK CİHAZ VEYA PROGRAM 

25. HUZUR VE SÜKÛNU BOZMA

26. ISRARLI TAKİP