Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 294. maddesine göre kısa kararın tefhiminden itibaren bir ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Uygulamada çoğunlukla bu süreye riayet edilemediğini görmekle birlikte bazı dosyalarımızda bir aylık süre dahi dolmadan gerekçeli kararların yazıldığını görebilmekteyiz.

Anayasa Mahkemesi de (Hatice Akgül, B. No: 2018/35900, 25/2/2021, § …)  başvurusunda başvurucunun, iş akdinin feshedilmesi nedeniyle 21/7/2017 tarihinde İş Mahkemesinde (Mahkeme) işe iade talebiyle dava açtığı, başvuruya konu yargılamada 18/10/2017 tarihinde hükmün tefhim edilmesi ve gerekçeli kararın 7/2/2019 tarihinde yazıldığı somut olayda; başvurucunun işe iade talebiyle açmış olduğu davanın sonuçlarından yararlanabilmesinin en önemli aşamalarından biri gerekçeli kararın yazılması olduğundan ve bu yükümlülük başvurucunun talebine, tutumuna veya sorumluluğuna bağlı olmaksızın mahkemeye ait olduğundan “ilk derece mahkemesinin kararı tefhiminden gerekçeli kararı yazmasına kadar geçen 1 yıl 3 ay 29 günlük sürenin makul olarak değerlendirilmesi mümkün değildir” şeklindeki gerekçe ile yargılamanın uzamasına gerekçeli kararın geç yazılması neden olduğundan başvurucunun makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

>> Kararın tam metni için TIKLAYINIZ