Kanun Teklifiyle, hâkim adaylığı kurumunun kaldırılması ve hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdası öngörülmektedir. Bu kapsamda Kanun Teklifinde yer alan bazı önemli değişiklikler şunlar:

- Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olarak öngörülmektedir.

- 3 yıllık hâkim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır.

- Temel eğitim döneminde hâkim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın ihtiyaç durumuna göre “hâkim yardımcısı” ve “savcı yardımcısı” şeklinde görev ayrımına tâbi tutulacaktır.

- Hâkim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hâkim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklardır.

- Hâkim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacaktır.

- Hâkim ve savcı yardımcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla eğitici hâkim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecektir.

- Eğitici hâkim ve savcılar, tercihen istekliler arasından adalet komisyonları, Akademi ve HSK’nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ilişkin görevleri devam edecektir.

- Hâkim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince dört kez, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacaklardır.

- Hâkim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirlenmektedir.

- Hâkim ve savcı yardımcıları temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacaktır.

- Hâkim ve savcı yardımcıları, hâlihazırda hâkim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştayda belirli sürelerde görev yapacaklardır.

>> KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ İÇİN TIKAYINIZ