Bildiği üzere oto tamir ve servis istasyonları tarafından müşterilerine yapılan hizmetler karşılığında alınan bedellerle ilgili olarak fatura düzenlenmesi gerektiği bilinmektedir. Düzenlenen faturalarda tamir edilen aracın plaka bilgilerinin yanı sıra diğer bilgilere de yer verilmektedir. Düzenlenen fatura içeriğinde tamir bedeli, işçilik, malzeme bedeli ayrı ayrı gösterilmektedir.

Gelir idaresi ile sigorta şirketleri arasında yapılan bilgi paylaşımı sonucunda yıllar itibari ile tamir edilen araçlar hakkında sigorta şirketleri tarafından tamir servislerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine listeler yollanmaktadır. Gelir idaresi tarafından oluşturulan listelerde tamir istasyonlarının veya kasko şirketleriyle anlaşmalı tamirciler tarafından tahsil edilen tamir bedelleri için sigorta şirketlerine fatura düzenlenip düzenlenmediği denetlenmektedir.

Sonuç olarak geçmiş dönemlerde eksper raporlarına göre çıkarılan hasar üzerinden yapılan tamirat ve onarım sonucunda bu kasko şirketlerine tamirciler tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan teslim, tamirat, onarım bedelleri araç plaka numaraları bazında denetleneceği için bunların faturalandırılması zorunludur. Servis tamir ve bakım faturasını sigorta şirketine düzenleyen tamirciler düzenledikleri fatura bedelini ilgili sigorta şirketinden tahsil ettikleri tartışmasızdır. Burada önemli olan araç sahibinin tamirciye ödeme yapmaması esastır. Diğer taraftan tamir ve hizmet bedellerinin sigorta eksperi tarafından düzenlenen rapor kapsamında gerçekleştirilmesi halinde sigorta şirketi hizmet bedelini tamir servis istasyonuna fatura karşılığında  ödemektedir.