Stj. Av. Pırıl ÖZÇELİK
Stj. Av. Pırıl ÖZÇELİK
Yazarın Makaleleri
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ GÜVENCESİNDE ALTI AY KIDEM KOŞULU
GİRİŞ Çağdaş İş Hukukunun temel ilkelerinden 'İşçinin Korunması” ve beraberinde 'İş Güvencesi” iş hukukunun en önemli konularındandır. Bu doğrultuda işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde, işverene nazaran güçsüz...
Olağanüstü Hâl İlan Edildiği Takdirde İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde gerek kamuyu gerekse de özel sektörü ilgilendiren tedbirler alınmakta. Bu tedbirler yetersiz kaldığı takdirde bu salgına bizden önce yakalanan ülkelerde de...
Covid-19 Salgını Sebebiyle Paket Turların Tüketici Tarafından Feshi
28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında çıkarılan 'PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ”, 14.01.2015 tarih ve 29236 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe...
Vekalet Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi Hâlinin İstisnaları
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 513'te Vekalet Sözleşmesinin sona erme sebepleri düzenlenmiştir. Bu sebepler ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas olarak belirtilmiştir. Bu çalışmada vekalet sözleşmesini  sona erdiren bir sebep...
İşyeri Devrinde TTK’daki Hükümlerin İş Kanunu’na Nazaran İşçinin Daha Lehine Oluşu
Bilindiği üzere İşyeri Devri 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 6'da düzenlenmiş işçiyi ve iş sözleşmesinin devamını ilgilendiren bir kavramdır. Bu madde uyarınca İşyeri Devri, işçinin çalıştığı işyerinin veya bir bölümünün...